Naše služba

Administrativní systém

MIA
Intuitivní online systém, ve kterém budete mít veškerou svoji administrativu pod kontrolou; přehled klientů, kontaktů, včetně všech smluv, intervencí a pojistných událostí, klientské dokumentace, přiřazených provizí k jednotlivým smlouvám a obchodních i manažerských statistik, uceleně, přehledně, na jednom místě kdykoliv k dispozici.

Navíc také můžete sledovat aktuální stav smluv u jednotlivých pojišťoven nebo si evidovat všechny údaje o svých poradcích včetně registrací a splněných certifikátů. Obsahuje vše, co pro svoji činnost v rámci finančního trhu potřebujete a vždy něco navíc.

Online objednávání formulářů a materiálů
od všech pojišťoven a finančních institucí pro Vaše poradce, kteří preferují papírové sjednání před elektronickým, Vám ušetří starosti a Váš čas.

S MIA můžete pracovat na svých počítačích, chytrých telefonech i tabletech. Součástí MIA je také bezchybné automatické párování všech druhů provizí; sjednatelských, pečovatelských, provizí z poplatku i management fee. Můžete si vybrat různé obchodní systémy (kariérní řády a systémy odměňování) pro různé skupiny svých partnerů z mnoha variant nastavení. Vaši zprostředkovatelé si mohou svoje provize on-line kontrolovat, reklamovat, nahlížet na svoje provizní sestavy a prostřednictvím MIA je také fakturovat.

Benefitem pro klienty je možnost zřízení přístupu do systému, přehled svých smluv, včetně naskenovaných dokumentů, splátkového kalendáře apod. jistě ocení. MIA v sobě skrývá mnoho funkcionalit, které Vám velmi usnadní vaši administrativu. Přesvědčte se, že je MIA výjimečná. Domluvte si s námi schůzku, rádi Vám vše odprezentujeme.

Správa rodinného cash flow

SÁRA
Zkušební verze ZDARMA na dva měsíce dostupná zde: SÁRA Online

Je profesionální online software, nástroj pro detailní analýzu, správu a následnou péči o jednotlivce nebo rodinu.

SÁRA má návodné a intuitivní ovládání pro každého finančního, pojišťovacího poradce ať už s menšími či většími zkušenostmi v oblasti komplexního finančního poradenství.

Cílem výstupu ze SÁRY je optimální krytí rizik jednotlivce, rodiny a zhodnocení jejich volných prostředků, tvorba krátkodobých a dlouhodobých rezerv včetně spoření na důchod. SÁRA optimalizuje rodinné cash flow.

Poradci poskytuje ochranu před novelou občanského zákoníku, Českou národní bankou, povinnostmi vyplývajícími ze zákona 170/2018 Sb., nařízením GDPR.

Klient ví přesně na jaká rizika je pojištěný, co může očekávat; má ucelený přehled o celé správě svého rodinného cash flow včetně svojí následné péče.

SÁRA byla vyvinuta našimi odborníky na základě potřeb klientů a podnětů našich poradců z „terénu“.

Vzdělává poradce a klienty v jejich finanční gramotnosti, umožňuje jim porozumět financím a správně s nimi zacházet v nečekaných životních situacích. Poradcům přináší dlouhodobý vztah s klientem, jeho spokojenost, věrnost a odměnu ve formě provizí nejen z prolongačních ale i nových obchodů. Poradce o své klienty prostřednictvím SÁRY pečuje v čase.

SÁRA umožňuje uložení analýzy do Vašeho systému, nebo také do administrativního systému MIA k ostatním dokumentům klienta. Tímto má poradce i klient zaručený přístup k analýze i ostatním dokumentům odkudkoliv a kdykoliv.

Pokud k tomu všemu má klient přístup do systému, má tak absolutní kontrolu nad svými smlouvami včetně upozornění na jejich výročí a termíny plateb pojistného.

Chcete mít k dispozici tento jedinečný nástroj na našem trhu pro vaše finanční poradce? Kontaktujte nás.

Produktová a obchodní podpora

BROKER POINT
Unikátní obchodní a produktová podpora napříč všemi odbornými sekcemi finančního a pojišťovacího trhu. Vše online pod jednou střechou, vždy aktuální, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Najdete zde dokumenty pro práci s klientem a následný servis klienta, administrativní informace a dokumenty ve vztahu poradce-firma, legislativní podporu. Jistě Vás také překvapí produktový rozcestník, ve kterém jsou přehledně zpracované jednotlivé oblasti finančního trhu (všechny druhy pojištění, investice a spoření, důchodové spoření, spotřebitelské úvěry, stavební spoření a ostatní).

Každá oblast obsahuje dokumenty s ní související, včetně záznamů z jednání s klientem schválené compliance oddělením jednotlivých pojišťoven/finančních institucí a plně v souladu se zákonem 170/2018 Sb., na jednom místě jsou zde k dispozici veřejně přístupné informace a dokumenty jednotlivých institucí, včetně metodik, formulářů, přístupů na extranety a online kalkulátorů pro jednotlivé finanční a pojišťovací instituce.

Velkou oporou pro Vás budou produktové srovnávače (analýzy) parametrů jednotlivých produktů podle jednotlivých druhů pojištění. Nebude Vám zde chybět ani online obchodní podpora a možnost komunikace s jednotlivými specialisty.

Nedílnou součástí je online srovnávač a sjednávač na neživotní pojištění, hypokalkulačkaaplikace na správu rodinného cashflow s právní ochranou.

Lepší komplexní podporu na trhu nenajdete. Kontaktujte nás a jednoduše získejte vše, co Vám BROKER POINT nabízí.

Online srovnávač a sjednávač

BOOSS
Srovnání cen pojištění včetně připojištění a smluvních podmínek jednotlivých produktů. Rychle a přehledně vyberete pro klienta nejvhodnější nabídku.

BOOSS online porovná nabídky a sjedná nejenom pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění), ale i pojištění nemovitostí a domácností a cestovní pojištění. Při zpracovávání nabídek a sjednávání smlouvy tak ušetří Vaši poradci jak svůj čas, který mohou věnovat dalším klientům, tak i čas klienta.

BOOSS umí porovnat nabídky 11 pojišťoven na havarijní a povinné ručení, 7 pojišťoven na pojištění nemovitostí a domácností a 5 pojišťoven na cestovní pojištění.

Bez srovnávače by tak Vaši poradci strávili až 2 hodiny času přípravou každé oblasti, nemluvě o nutnosti mít přístupy do kalkulátorů jednotlivých pojišťoven. BOOSS tuto práci zvládne za ně během 10 minut.

Nabídka je klientovi zaslána e-mailem a po jejím prostudování, s případným přihlédnutím k doporučení poradce je možné okamžitě, jedním kliknutím uzavřít pojistnou smlouvu bez nutnosti osobní návštěvy klienta, smlouva se automaticky odešle přímo do pojišťovny. Znovu tak šetříte čas svého poradce i klienta.

Ke každé pojistné smlouvě je automaticky vytvořena veškerá potřebná dokumentace (souhlas se zpracováním osobních údajů, záznam z jednání s klientem) a klient vše obdrží na svůj email společně s popisem a instrukcemi k platbě, pojištění vzniká zaplacením pojistného. Tímto způsobem sjednaná smlouva se automaticky načte do systému, který používáte a kterým může být právě náš administrativní systém MIA; neztrácíte tak další čas evidováním své produkce do systému.

BOOSS patří k tomu nejlepšímu, co na trhu můžete získat. Domluvte si s námi schůzku a přesvědčte se osobně.

Srovnávač pojistných rizik (životního a neživotního pojištění)

brUno
Aktuálně srovnává pojištění rizik jednotlivých produktů životního a neživotního pojištění včetně připojištění, smluvních podmínek a tvorby produktových listů. Rychle a přehledně vám brUno vybere pro Vašeho klienta nejvhodnější nabídku.

Nastavíte si vstupní věk klienta, parametry, požadovaná rizika a výsledek po jednom kliknutí je na světě. brUno srovnává produkty zcela nezávisle a přesně. Zpracování nabídky a následné sjednání smlouvy tak ušetří Vašim poradcům čas. Co je však důležitější, vyberou díky brUnovi svému klientovi ty nejvhodnější produkty dle litery zákona a požadavků ČNB.

brUno v současné době umí porovnat nabídky 12 pojišťoven v rámci životního pojištění. Nebude pozadu v porovnání havarijního a povinného ručení, pojištění nemovitostí a domácností a cestovního pojištění, jako u online srovnávače a sjednávače BOOSS. Do brUna se v současné době přidávají veškerá data na neživotní pojištění, aby byl schopen vytvořit metodické srovnání pro ty, kteří nepoužívají BOOSS.

brUno je součástí aplikace SÁRA-správy rodinného cashflow a pojištění rizik. Je to nejlepší, co na trhu můžete získat.


Domluvte si s námi schůzku a přesvědčte se osobně.

Právní podpora a GDPR

Compliance
Jak lze definovat compliance pro naše podnikání a proč je důležité ho mít?

Jedná se o průběžnou kontrolu plnění povinností plynoucích z právních a vnitřních předpisů, které společnost a její spolupracovníci musí dodržovat.

Činnosti compliance zahrnují proces tvorby vnitřních předpisů společnosti, spolupráci na tvorbě organizace a kontroly vnitřního provozu, kontrolu poskytovaných služeb klientům, kontrolu shody výkonu činnosti společnosti s právními předpisy a jinými vymahatelnými povinnostmi, zahrnuje problematiku praní špinavých peněz (AML/CFT), aktualizaci používané dokumentace za účelem naplnění nových právních předpisů.

Jde o soulad fungování společnosti se stanovenými požadavky státu. Na organizační úrovni lze tohoto dosáhnout pomocí řízení procesů, které specifikují jednotlivé požadavky definované např. v právních předpisech, regulacích (státu, ČNB apod.), strategiích, smlouvách, posouzením stavu dodržování a rizika při neplnění povinností. Dále stanovení nezbytných nápravných opatření.

Také GDPR představuje obrovský právní rámec ochrany osobních údajů v rámci Evropské unie s cílem maximálně hájit práva všech jejích občanů proti zneužití a neoprávněnému zacházení s jejich daty, hlavně osobních údajů.

Týká se všech firem, institucí, jednotlivců, online poskytování služeb, které zpracovávají data jejich uživatelů. GDPR zavedlo astronomické pokuty za porušování pravidel ochrany osobních údajů.

Je potřeba podat Vašim klientům zejména informace o tom, jaké osobní údaje Vaše společnost zpracovává, jakým způsobem a za jakým účelem s nimi nakládá. Dále z jakých zdrojů osobní údaje získáváte, komu je poskytujete nebo jaká jsou práva klienta ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům.

Máte zajištěno plnění nařízení GDPR, máte Vaši činnost v souladu se všemi zákony, obsahují Vaše dokumenty vše, co zákon vyžaduje?

Pracují Vaši poradci v souladu s platnými právními předpisy? Ne? Rádi Vám s tím pomůžeme.

Hypoteční kalkulačka

HYPOOnline
Vašim finančním poradcům ušetříte čas při hledání nejvhodnější hypotéky, nebo úvěru ze stavebního spoření na trhu pro jejich klienty.

Během několika minut dokáže hypokalkulačka porovnat nabídky všech bank na trhu, včetně výpočtu bonity, poplatků, úrokových sazeb, jejich doplňkových produktů. Budete znát kompletní náklady na hypotéku během vybrané či dané fixace.

Budete znát díky metodickému srovnání rozdíly, výhody, specifika jednotlivých bank na trhu.

Zaujala Vás HYPOOnline pro Vaše hypoteční poradce? Zavolejte nám. Předvedeme Vám ji.

Chcete se dozvědět více?

Domluvte si s námi schůzku. Naše produkty vám do detailu předvedeme. Získáte tak ucelenou představu o vysoké kvalitě a bezpečnosti naší služby. Cena za náš špičkový back office vás překvapí.